Rejestracja: pn.–pt. 8.00–20.00, sb. 8.00–14.00

  •  697 78 40 33
  •  12 272 06 13
  • centrum@psychoterapii.pl

mgr Sabina Kogut

Mam wykształcenie pedagogiczne – jestem absolwentką pedagogiki społeczno–opiekuńczej o kierunku terapia na Akademii Pedagogicznej  w Krakowie.

Zawód psychoterapeuty zdobyłam podejmując naukę w Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień realizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyłam także kompletną czteroletnią edukację w nurcie Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, na co złożył się kurs pn. Program Pomocy Psychologicznej oraz Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych.

Nieprzerwanie zdobywam profesjonalną wiedzę i nabywam umiejętności pomagania innym poprzez podnoszenie kwalifikacji w ramach treningów, szkoleń i udziału w konferencjach naukowych.

Przynależę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG).

Od 2003 r. dążę do skutecznego pomagania osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym oraz przemocą – prowadzę spotkania konsultacyjne, motywujące i wsparciowe w ramach Punktu Konsultacyjnego w zakresie Uzależnień i Przemocy. Od 2015 r. prowadzę psychoterapię w indywidualnym kontakcie w prywatnym gabinecie.

W pracy psychoterapeutycznej dążę do najwyższego poziomu usług, dlatego stosuję się do zasad  Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Jednocześnie kieruję się przekonaniem, że czynnikiem prawdziwie leczącym (nawet najgłębsze rany i kryzysy emocjonalne) jest autentyczny, ciepły kontakt pomiędzy spotkanymi osobami, zasadzony na szacunku i uczciwości.

Pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji grupowej u certyfikowanych superwizorów.

Prywatnie jestem matką dwojga dorosłych dzieci. Odpoczywam w trakcie pieszych i rowerowych wędrówek po górach, jazdy na nartach i tańca towarzyskiego.

 

Tu jesteśmy

Adres
32-400 Myślenice
ul. Pardyaka 5/4
Telefon
697 78 40 33
12 272 06 13