Rejestracja: pn.–pt. 8.00–20.00

mgr Beata Wietrzyk

Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, socjoterapeutą i psychoterapeutą w procesie certyfikacji.

W zawodzie psychologa pracuję już ponad 20 lat co wiąże się z nabyciem różnorodnych doświadczeń i umiejętności praktycznych. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Moje zainteresowania zawodowe przede wszystkim koncentrują się na pomocy psychologicznej dorosłym, rodzinie z dzieckiem i nastolatkiem a także psychoterapii osób uzależnionych od substancji lub zachowań oraz członków ich rodzin. 

Po uzyskaniu dyplomu psychologa na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyłam Studium Specjalne w zakresie Socjoterapii”, studia podyplomowe „Poradnictwo i pomoc psychologiczna“ oraz „Psychologia sądowa“. Obecnie uczestniczę w całościowym szkoleniu „Psychoterapia zintegrowana – podejście systemowe i psychodynamiczne”