Rejestracja: pn.–pt. 8.00–20.00

mgr Marta Hejnar

Ponad 20 lat spędziłam w międzynarodowych korporacjach z różnych branż zajmując się min. wdrażaniem systemów IT i zmian organizacyjnych. Pracując na co dzień dla firm miałam okazję bardzo dobrze poznać i również na sobie bezpośrednio doświadczyć specyfiki życia i pracy w środowisku wywierającym nieustającą presję. Stres, depresja, wypalenie zawodowe, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji to niejednokrotnie cena, którą trzeba zapłacić za sukces ekonomiczny.

Jestem absolwentką studiów humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2014 jestem certyfikowanym coachem Erickson College. Obecnie na ostatnim roku Szkoły Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie. Jestem psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Prowadzę terapię indywidualną w języku polskim i angielskim. Pracuję pod superwizją.

Wolny czas spędzam na spacerach z Felicjanem i Maliną i działając społecznie. Jestem szczęśliwą żoną i matką dwojga dorosłych już dzieci.

I spent over 20 years in international corporations from various industries implementing IT systems and organizational changes. Working for companies on a daily basis, I had the opportunity to experience the specifics of living and working in an environment of constant pressure. Stress, depression, burnout, difficulties in establishing and maintaining relationships are often the price to be paid for economic success.

I am a graduate of humanities at the Jagiellonian University and MBA at the University of Economics. I have been a certified coach at Erickson College since 2014. Currently, in the last year of the School of Gestalt Psychotherapists at the Gestalt Institute in Krakow. I am a psychotherapist during certification. I conduct individual therapy in Polish and English. I work under supervision.

I spend my free time walking with Felicjan and Malina and acting socially. I am a happy wife and mother of two adult children.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.