Rejestracja: pn.–pt. 8.00–20.00

mgr Filip Łowicki

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia. W trakcie studiów ukończył również studium pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w trakcie czteroletniego, całościowego szkolenia podyplomowego w nurcie poznawczo-behawioralnym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia. Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywał m.in. na praktykach w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na oddziale psychiatrycznym oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Połańcu. Dodatkowe doświadczenia zawodowe zdobywał świadcząc specjalistyczne usługi opiekuńcze w Polskim Czerwonym Krzyżu oraz współpracując z Politechniką Krakowską w ramach projektu „Jestem ZA wiedzą”. Pracował również w terapeutycznym punkcie przedszkolnym dla dzieci ze spektrum autyzmu, prowadził indywidualne oraz grupowe zajęcia psychologiczne, tworzył plany terapii oraz współpracował z rodzicami.

Aktualnie swoje kompetencje zawodowe doskonali, pracując jako psycholog z dziećmi i młodzieżą w stowarzyszeniu SIEMACHA, gdzie prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne oraz grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, uczestniczy w regularnej superwizji. Pracuje również jako psycholog sportu, współpracując z zawodnikami oraz drużynami sportowymi – doskonaląc umiejętności mentalne zawodników.

W swojej pracy wykorzystuje głównie metody z drugiej i trzeciej fali psychoterapii poznawczo-behawioralnej, dostosowując formę do indywidualnych potrzeb. Rozwój zawodowy pogłębia, uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu psychologii i psychoterapii.