Rejestracja: pn.–pt. 8.00–20.00

mgr Dorota Damasiewicz-Wycisło

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pracuję w dwóch obszarach: rekrutacji i psychoterapii.

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii stosowanej oraz licencjackie z resocjalizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie kończę kurs psychoterapii organizowany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wiedzę i umiejętności terapeutyczne poszerzałam podczas pracy m. in. w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego, Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Klinicznego im. Babińskiego, Oddziale Klinicznym Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego oraz Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.