Rejestracja: pn.–pt. 8.00–20.00

Oddział dzienny leczenia uzależnień

Oddział terapeutyczny dla osób z problemem uzależnienia. 

poradnia psychologiczna

Brak kolejki oczekujących, szybki termin rozpoczęcia terapii.

Leczenie prowadzi się w turnusach 8-mio tygodniowych od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 13.00

Pacjenci są przyjmowani do Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień na podstawie skierowania do szpitala od lekarza psychiatry lub od lekarza POZ.

Przyjęcie do Oddziału odbywa się w procesie kwalifikacji, który ma na celu oszacowanie motywacji oraz możliwości Pacjenta do podjęcia leczenia w Oddziale.

Terminy konsultacji wyznaczane są osobiście lub telefonicznie
 

697 78 40 33 | 12 272 06 13

Leczenie jest bezpłatne w ramach umowy z NFZ