Rejestracja: pn.–pt. 8.00–20.00

Oddział dzienny psychiatryczny

Oddział terapeutyczny dla osób z problemami psychicznymi i emocjonalnymi.

poradnia zdrowia psychicznego
 

Brak kolejki oczekujących, szybki termin rozpoczęcia terapii. 

Leczenie prowadzi się w turnusach 12-sto tygodniowych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 

Pacjenci są przyjmowani do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego na podstawie skierowania do szpitala od lekarza psychiatry lub od lekarza POZ. 

Przyjęcie do Oddziału odbywa się w procesie kwalifikacji, który ma na celu oszacowanie motywacji oraz możliwości Pacjenta do podjęcia leczenia w Oddziale. 

 

Terminy konsultacji wyznaczane są osobiście lub telefonicznie
 

697 78 40 33 | 12 272 06 13

Leczenie jest bezpłatne w ramach umowy z NFZ