Rejestracja: pn.–pt. 8.00–20.00

Poradnia
psychologiczna

Diagnoza psychologiczna, badania psychologiczne, opinie psychologiczne, interwencja kryzysowa

poradnia psychologiczna

W ramach tej poradni realizujemy:

– diagnozę psychologiczną
– poradnictwo i wsparcie psychologiczne
– badania psychologiczne
– opinie psychologiczne
– psychoterapię
– interwencję kryzysową


REJESTRACJA TELEFONICZNA

697 78 40 33 | 12 272 06 13
 

Wizyty realizowane są w ramach umowy z NFZ lub odpłatnie