Rejestracja: pn.–pt. 8.00–20.00

Program dla osób z problemem przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie, przemoc domowa


poradnia psychologiczna
 

Pierwszy blok programu przeznaczony jest dla osób doświadczających przemocy.

Program przebiega w dwóch etapach:
– podstawowym
– pogłębionym

Psychoterapia prowadzona jest w formie:
– interwencji kryzysowej
– terapii indywidualnej
– terapii grupowej
– konsultacji lekarskich

Drugi blok programu to oferta pomocy psychologicznej dla OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Psychoterapia prowadzona jest w formie:
– konsultacji diagnostycznych (psycholog, lekarz psychiatra)
– terapii indywidualnej
– grupy terapeutycznej (w przygotowaniu)


REJESTRACJA TELEFONICZNA

697 78 40 33 | 12 272 06 13
 

Wizyty realizowane są w ramach umowy z NFZ lub odpłatnie