Rejestracja: pn.–pt. 8.00–20.00

Poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia

Alkohol, narkotyki, leki, Internet, hazard, współuzależnienie, dorosłe dzieci alkoholików (DDA)

poradnia psychologiczna

Realizujemy całościowe programy terapii dla:

– osób uzależnionych (alkohol, narkotyki, leki, Internet, hazard)
– osób współuzależnionych
– dorosłych dzieci alkoholików (DDA)

Psychoterapia prowadzona jest w formie:
– spotkań indywidualnych
– zajęć grupowych
– treningów służących zdrowieniu
– konsultacji lekarskich


REJESTRACJA TELEFONICZNA

697 78 40 33 | 12 272 06 13
 

Wizyty realizowane są w ramach umowy z NFZ lub odpłatnie